Vy sami můžete udělat něco pro to, abyste se cítili dobře.

Absolvované kurzy a osobní zkušenosti:

2002, 2005, 2007 - sebezkušenostní kurzy - lektoři PhDr. Jan Svoboda a PhDr. Leona Němcová

2015-2020: workshop Pesso Boyden Somatic Psychomotor, lektoři PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Lubomír Kobrle

2015-2021: Somatic Experience, terapeut Harald Auer

2015-2017: Somatic Experience, terapeutka Dhyani Maria Kovar

2018 - workshop Základy kraniosakrální práce - biodynamika, lektorka Bc. Markéta Bezúšková

2019 - kurz Kranio-sakrální osteopatie s prvky biodynamiky, lektor Radek Neškrabal, BCST

2020 - Komunikace a dynamiky nervového systému v kranio-sakrální osteopatii, lektorka Dagmar Kůrková

Jsem členkou České kraniosakrální asociace.

www.kranio.eu

Facebook: Česká kraniosakrální asociace

Dále mám mnohaleté výborné osobní zkušenosti také s léčebnými frekvencemi. Metoda je bezpečná i pro děti. 
(nenahrazuje lékařské ošetření)